Yang et al. 2018: Red supergiant stars in the Large Magellanic Cloud. II. Infrared properties and mid-infrared variability

Red supergiant stars in the Large Magellanic Cloud. II. Infrared properties and mid-infrared variability Yang, Ming; Bonanos, Alceste Z.; Jiang, Bi-Wei; Gao, Jian; Xue, Meng-Yao; Wang, Shu; Lam, Man I.; Spetsieri, Zoi T.; Ren, Yi; Gavras, Panagiotis Abstract The characteristics of infrared properties and mid-infrared (MIR) variability of red supergiant …